Pantaloon Group To Take Prices To 2007-Level; Expand Private-Label Portfolio